Proizvodnja čeličnih konstrukcija

Preduzeće EUREX d.o.o. se bavi proizvodnjom svih vrsta čeličnih konstrukcija do težine od 40t, uključujući mogućnost farbanja i peskarenja.

Površina proizvodnog prostora od 3.500 m2 i skladišnog prostora od 10.000 m2, pruža nam mogućnost manipulacije velikim konstrukcijama pomoću kranova nosivosti 40t (20t + 20t) i 20t (10t + 10t).

Poslednje čeitiri godine, imamo iza sebe mnošto uspešnih projekata počevši od lučkih kranova za pretovar rasutog tereta prekookeanskih brodova, preko projekata lakih konstrukcija u vidu nosećih ramova za teretni putnički program, izrade industrijskih reduktora i presa,sve do različitih tipova nadgradnje.